ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Нийслэлийн нутаг дэвсгэр дээр нэгдмэл арга зүй батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу ус, цаг уур, орчны хяналт шинжилгээ, мэдээлэл үйлчилгээний ажил гүйцэтгэх түүний байнгын тасралтгүй болон шуурхай байдлыг хангах, цаг агаарын болзошгүй аюул гамшиг, орчны ноцтой бохирдолоос сэрэмжлүүлэх нь бидний эрхэм зорилго мөн.

 

АЛСЫН ХАРАА

Тэргүүний техник технологи ашиглан оновчтой зохион байгуулалт, хамт олны өндөр мэдлэг мэргэшил, дадлага туршлага, идэвхи санаачлага, сахилга бат дээр тулгуурлан, нийслэлийн хэмжээнд цаг уурын бүх төрлийн мэдээ, мэдээллээр үйлчлэх мэргэжлийн, ямагт анхдагч, ямагт тэргүүлэгч байгууллага байхыг эрмэлзэнэ.

 

ЭРХЭМЛЭХ ҮНДСЭН ЗАРЧИМ

Мэдлэг, чадвар, хууль ёс, ёс зүй, шудрага ёс, соёлтой харилцаа, үнэнч шуурхай байдал, хариуцлага, ил тод байдлыг эрхэмлэнэ.